Výsledky 4.ročníku

4.ročník Flau­to­vá­ní skon­čil s násle­du­jí­cí­mi výsledky:

Výsled­ko­vá listina

Děku­je­me všem za krás­né výko­ny a bude­me se těšit za rok na viděnou.