Výsledky 3. ročníku

3. roč­ník Flau­to­vá­ní skon­čil s násle­du­jí­cí­mi výsled­ky, kte­ré se vám zob­ra­zí po kli­ku sem

Děku­je­me všem za krás­né výko­ny a bude­me se těšit za rok na viděnou.

0. kate­go­rie
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMOVilém Lan­gá­šekBrno
Micha­e­la Koudelková
23.33
ZLATÉ PÁSMOBeá­ta BártováZUŠ Uni­čov
Uničov
Kris­tý­na Somerová
Kris­tý­na Somerová
22
ZLATÉ PÁSMOKlá­ra ŠvepešováZUŠ v Třeboni
Třeboň
Miroslav Kůzl
Lucie Slaninová
21.33
ZLATÉ PÁSMOAbi­gail KoppováZUŠ Vítěz­sla­va Nováka 
Jin­dři­chův Hradec
Bar­bo­ra Plachá
Bar­bo­ra Plachá
21
STŘÍBRNÉ PÁSMOMichal TesařZUŠ Vítěz­sla­va Nováka
Jin­dři­chův Hradec
Michal Lamač
Anto­nie Lamačová
19.67
STŘÍBRNÉ PÁSMOLukáš Tla­paZUŠ F. Pišin­ge­ra, Trho­vé Sviny
Trho­vé Sviny
Blan­ka Dašková
Blan­ka Dašková
19.67
STŘÍBRNÉ PÁSMOEva Liš­ko­váZUŠ Uni­čov
Uničov
Kris­tý­na Somerová
Kris­tý­na Somerová
19
STŘÍBRNÉ PÁSMOLin­da SochackáSZUŠ Natana­el
Čes­ký Heršlák
Blan­ka Dašková
Daniel Tácha
19
1. kate­go­rie
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMOTade­áš TvarohZUŠ F.Pišingera, Trho­vé Sviny
Trho­vé Sviny
Blan­ka Dašková
Mgr.Michael Tröstl
23.33
ZLATÉ PÁSMOEliš­ka PražákováZŠ a ZUŠ Bezdrevská
Čes­ké Budějovice
Jana Honsová
Lyud­my­la Izugrafova
22
ZLATÉ PÁSMOMar­ké­ta ŠtumbauerováDru­há sou­kro­má ZUŠ, s.r.o.
Čes­ké Budějovice
Ven­du­la Tischlerová
V. Tischle­ro­vá, Bar­bo­ra Plachá
21.33
STŘÍBRNÉ PÁSMOKate­ři­na ČermákováZUŠ Vítěz­sla­va Nováka
Jin­dři­chův Hradec
Mari­án Mikula
Anto­nie Lamačová
19.67
STŘÍBRNÉ PÁSMOAnna Kaš­tov­skáDru­há sou­kro­má ZUŠ, s.r.o.
Čes­ké Budějovice
Ven­du­la Tischlerová
V. Tischle­ro­vá, Bar­bo­ra Plachá
18.67
BRONZOVÉ PÁSMOAlž­bě­ta VojtěchováZŠ a ZUŠ Bezdrevská
Čes­ké Budějovice
Jana Honsová
Lyud­my­la Izugrafova
17
BRONZOVÉ PÁSMOHele­na VydrováZŠ a ZUŠ Bezdrevská
Čes­ké Budějovice
Sta­ni­sla­va Habrová
Sta­ni­sla­va Habrová
17
2. kate­go­rie
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMOPavel MarekZUŠ Vla­di­mí­ra Ambrose
Prostějov
Iva­na Šmidrová
Iva­na Šmidrová
21.33
ZLATÉ PÁSMOAmélie EkslerZáklad­ní umě­lec­ká ško­la Orchi­dea cla­sic s.r.o.
Brno
Aleš Novotný
Sil­vie Sommrová
21
STŘÍBRNÉ PÁSMOKlá­ra NováZUŠ Anto­ní­na Dvořáka 
Příbram
Ive­ta Šmolíková
Pavel Šmolík
19
STŘÍBRNÉ PÁSMOKlá­ra PospíšilováZUŠ Uni­čov
Uničov
Kris­tý­na Somerová
Věra Turková
19
STŘÍBRNÉ PÁSMOZuza­na KýrováZáklad­ní umě­lec­ká ško­la Orchi­dea cla­sic s.r.o.
Brno
Aleš Novotný
Sil­vie Sommrová
18.67
STŘÍBRNÉ PÁSMOIsa­be­la FialkováZáklad­ní umě­lec­ká ško­la Borovany
Borovany
Bc. Lucie Kolářová
Bc. Lucie Kolá­řo­vá, Mgr. Marie Fialková
18.33
3. kate­go­rie
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMOJan DušekZUŠ B. Jeremiáše
Čes­ké Budějovice
Mar­ké­ta Zikmundová
MgA. Kate­ři­na Malíková
22.67
ZLATÉ PÁSMORóza Týmlo­váZUŠ Pia­ris­tic­ké náměstí
Čes­ké Budějovice
dipl.mus. Lucie Dušková
Mgr. Mile­na Zahradilová
21.67
ZLATÉ PÁSMOZuza­na MartínkováZUŠ Pia­ris­tic­ké náměstí
Čes­ké Budějovice
dipl.mus. Lucie Dušková
Mga. Mile­na Zahradilová
21
STŘÍBRNÉ PÁSMOTina Liso­váZUŠ Pia­ris­tic­ké náměstí
Čes­ké Budějovice
dipl.mus. Lucie Dušková
Mga. Mile­na Zahradilová
20.67
STŘÍBRNÉ PÁSMOAnna Madě­ry­čo­váZUŠ Vítěz­sla­va Nováka 
Jin­dři­chův Hradec
Bar­bo­ra Plachá
Bar­bo­ra Plachá
18.67
BRONZOVÉ PÁSMOJakub HádrZUŠ Vla­di­mí­ra Ambrose
Prostějov
Iva­na Šmidrová
Iva­na Šmidrová
17
4. kate­go­rie
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMOLukáš HrdýZUŠ Zlín — Již­ní Svahy
Zlín
Marek Smetka
Rena­ta Smetková
Anto­nie Lamačová
23
ZLATÉ PÁSMOŠtě­pán KneslZUŠ Rož­nov pod Radhoštěm
Rož­nov pod Radhoštěm
Jar­mi­la Fabiánová
Iva­na Kneslová
21.67
ZLATÉ PÁSMOZuza­na VotavováZUŠ Vítěz­sla­va Nováka 
Jin­dři­chův Hradec
Mari­án Mikula
Anto­nie Lamačová
21.67
BRONZOVÉ PÁSMOZuza­na PetřvalskáZUŠ Rož­nov pod Radhoštěm
Rož­nov pod Radhoštěm
Jar­mi­la Fabiánová
Ale­na Tomková
17
BRONZOVÉ PÁSMOŠtě­pán­ka KněžínkováZUŠ Vítěz­sla­va Nováka
Jin­dři­chův Hradec
Bar­bo­ra Plachá
Aleš Paichl
16.67
BRONZOVÉ PÁSMOAli­ce JežkováZUŠ Vítěz­sla­va Nováka
Jin­dři­chův Hradec
Mari­án Mikula
Anto­nie Lamačová
16.33
BRONZOVÉ PÁSMOAne­ta FrancováZUŠ Vla­di­mí­ra Ambrose
Prostějov
Iva­na Šmidrová
Iva­na Šmidrová
16
BRONZOVÉ PÁSMOKate­ři­na BittnerováZUŠ Vla­di­mí­ra Ambrose
Prostějov
Iva­na Šmidrová
Iva­na Šmidrová
15
5. kate­go­rie
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMODia­na VoborníkováZáklad­ní umě­lec­ká škola 
Blat­ná, J. P. Koub­ka 4
Ing. Vác­lav Holub
Bc.Věra Uriánková
22
ZLATÉ PÁSMOGab­rie­la TlapováZUŠ F. Pišin­ge­ra, Trho­vé Sviny
Trho­vé Sviny
Blan­ka Dašková
Mgr.Michael Tröstl
21
STŘÍBRNÉ PÁSMOKris­tý­na VránováZUŠ Vítěz­sla­va Nováka 
Jin­dři­chův Hradec
Mari­án Mikula
Anto­nie Lamačová
20.33
BRONZOVÉ PÁSMOAlž­bě­ta HegrováZUŠ Rož­nov pod Radhoštěm
Rož­nov pod Radhoštěm
Jar­mi­la Fabiánová
Ale­na Tomková
16.33
Diplom za účastKlá­ra SklenskáZŠ a ZUŠ Jese­ni­ce, p.o.
Jesenice
Mar­ké­ta Kořínková,DiS
Krs­te Badarovski 
13.33
6. kate­go­rie
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMOKaro­lí­na SehnalováZUŠ Taus­si­go­va 1150
Praha
Jakub Kydlíček
23
ZLATÉ PÁSMOKate­ři­na KněžínkováZUŠ Vítěz­sla­va Nováka
Jin­dři­chův Hradec
Bar­bo­ra Plachá
Aleš Paichl
21.33
I. kate­go­rie — soubory
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMOBro­ni­slav Filip
Doro­ta Smyčková
Vero­ni­ka Smyčková
Základ­ní umě­lec­ká ško­la, Uni­čov, Lito­vel­ská 190
Uničov
Věra Turková
22
STŘÍBRNÉ PÁSMOPavel Marek
Jakub Hádr
ZUŠ Vla­di­mí­ra Ambrose
Prostějov
Iva­na Šmidrová
20
II. kate­go­rie — soubory
Umís­tě­níJmé­no a příjmeníŠko­la, vyu­ču­jí­cí, korepetitorbodo­vý průměr
ZLATÉ PÁSMOAlž­bě­ta Hegrová
Ela Kročáková
Dita Lajšnerová
ZUŠ Rož­nov pod Radhoštěm
Rož­nov pod Radhoštěm
Jar­mi­la Fabi­á­no­vá, Lili­an Relovská
22
BRONZOVÉ PÁSMOKate­ři­na Bittnerová
Ane­ta Francová
ZUŠ Vla­di­mí­ra Ambrose
Prostějov
Iva­na Šmidrová
15.67
Titul “LAUREÁT FLAUTOVÁNÍ” získali:
Vilém Lan­gá­šek — Brno, sou­kro­má výu­ka Micha­e­la Koudelková
Tade­áš Tva­roh — ZUŠ Trho­vé Svi­ny, vyu­ču­jí­cí Blan­ka Dašková
Mimo­řád­ná oce­ně­ní peda­go­gům za klavírní/cembalový doprovod:
Bar­bo­ra Pla­chá — ZUŠ V. Nová­ka Jin­dři­chův Hradec
Mgr. Kate­ři­na Malí­ko­vá — ZUŠ B. Jere­mi­á­še Čes­ké Budějovice
Věra Tur­ko­vá — ZUŠ Uničov