Seminář “Cesta k uvolnění.…”

Srdeč­ně zve­me všech­ny sou­tě­ží­cí, peda­go­gy a dal­ší zájem­ce  na semi­nář  Anny Miko­laj­ko­vé, jejíž sklad­by jsou letos mezi povinnými.