Podmínky

Pře­hlíd­ka je urče­na žákům základ­ních umě­lec­kých škol a ama­tér­ským hrá­čům na zob­co­vou flét­nu, kte­ří spl­ňu­jí věko­vý limit kategorií.