Výsledky 2.ročníku

2.ročník Flau­to­vá­ní skon­čil s násle­du­jí­cí­mi výsled­ky, kte­ré se vám zob­ra­zí po kli­ku sem

Děku­je­me všem za krás­né výko­ny a bude­me se těšit za rok na vidě­nou.